Penarafan Perusahaan Sosial

Pengesahan Status Perusahaan Sosial

Penarafan Perusahaan Sosial diwujudkan untuk

 mengesahkan status sesuatu perusahaan sosial 

bagi membantu mereka mendapatkan akses kepada pelbagai sokongan dan peluang yang lebih besar untuk mengembangkan perniagaan.

Tahap Penarafan

Perusahaan Sosial Asas (SE.B)
 • Organisasi mestilah memenuhi deskripsi perusahaan sosial yang berkuatkuasa di Malaysia
 • Berdaftar dengan undang-undang bertulis di Malaysia
 • Sekurang-kurangnya telah beroperasi selama 6 bulan
 • Didorong oleh matlamat untuk menangani Sosial Dan/Atau Alam Sekitar
 • Mempunyai kumpulan sasar yang jelas
 • ≥ 30% hasil pendapatan diperolehi daripada aktiviti perniagaan
 • Organisasi yang ingin memohon digalakkan untuk mengikuti Kursus Asas Keusahawanan Sosial anjuran INSKEN
Perusahaan Sosial Diakreditasi (SE.Ac)
 • Organisasi mestilah mendapat penarafan sebagai SE.B terlebih dahulu
 • Sekurang-kurangnya telah beroperasi selama 2 tahun
 • ≥ 50% hasil pendapatan diperolehi daripada aktiviti perniagaan
 • ≥ 25% daripada keuntungan disalurkan kepada misi sosial dan/atau alam sekitar
 • Mempunyai laporan pengukuran impak Sosial Dan/Atau Alam Sekitar yang jelas
 • Tempoh sah laku – 5 tahun daripada tarikh kelulusan

Tarikh kemaskini pada 7 July 2024

Tahap Penarafan

Kriteria Umum
Kriteria Penyaluran
Kriteria Tambahan
Bagi Koperasi
Perusahaan Sosial Asas (SE.B)
 • Tempoh sah laku
 • Yuran pemprosesan
 • Berdaftar dan
  tempoh operasi
 • Pendapatan
 • Mempunyai kumpulan
  sasar yang jelas
 • Keuntungan
 • Sokongan atau/dan
 • Bahan mentah /
  Perolehan sumber atau/dan
 • Pekerjaan
 • Keahlian koperasi terdiri
  daripada kumpulan sasar
  ATAU
 • Komuniti yang menerima manfaat terdiri daripada kumpulan sasar
Tunas Perusahaan Sosial (Aspiring SE)
 • 1 tahun
 • Percuma
 • Tidak wajib
 • ≥10%
 • ≥10%
  ATAU
 • ≥10%
 • ≥25%
Perusahaan Sosial Asas (SE.B)
 • 3 tahun
 • RM50
 • ≥6 bulan
 • ≥25%
 • ≥30%
  ATAU
 • ≥30%
 • ≥51%
Perusahaan Sosial Diakreditasi (SE.Ac)
 • 5 tahun
 • RM300
 • ≥2 tahun
 • ≥51%
 • ≥51%
  DAN
 • ≥51%
  ATAU
 • ≥51%
  ATAU
 • ≥51%
 • ≥75%

Permohonan boleh dibuat pada mana-mana tahap Perusahaan Sosial sama ada Aspiring SE, SE.B atau SE.Ac.

Dokumen Yang Diperlukan

Salinan sijil pendaftaran organisasi

Dokumen yang menyatakan tujuan penubuhan dengan jelas

Akaun Pengurusan (Management Account)

Akaun Beraudit Disatukan (Consolidated Audited Account)

Tarikh kemaskini pada 7 July 2024

Perusahaan Sosial adalah entiti yang berdaftar di bawah undang-undang bertulis di Malaysia, didorong oleh matlamat sosial dan mempunyai model perniagaan yang berdaya maju dari segi kewangan bagi menangani cabaran sosial dan/atau alam sekitar, serta bertujuan untuk menghasilkan impak yang positif kepada penerima manfaat dan ekonomi.

Organisasi yang menjalankan Multi-Level Marketing (MLM) dan/atau sistem ejen dan dropship mungkin tidak menepati deskripsi perusahaan sosial.

Ciri-Ciri Perusahaan Sosial

Didorong Oleh Matlamat/ Didorong Oleh Tujuan

Perniagaan Berdaya Maju

Menangani Cabaran Sosial Dan/ Atau Alam Sekitar

Mencapai Impak Positif

Matlamat Keusahawanan Sosial

Penyertaan sosial yang inklusif

Penyertaan sosial yang inklusif

Pendidikan untuk semua

Pendidikan untuk semua

Kesaksamaan sosial

Kesaksamaan sosial

Melindungi mangsa keganasan

Melindungi mangsa keganasan

Perumahan mampu milik

Perumahan mampu milik

Jaminan makanan

Jaminan makanan

Penjagaan kesihatan untuk semua

Penjagaan kesihatan untuk semua

Pemeliharaan budaya dan warisan

Pemeliharaan budaya dan warisan

Akses kepada air bersih dan sanitasi

Akses kepada air bersih dan sanitasi

Pemeliharaan alam sekitar

Pemeliharaan alam sekitar

Tindakan iklim

Tindakan iklim

Tarikh kemaskini pada 7 July 2024

Kumpulan Sasar

Kanak-kanak

Kanak-kanak

Warga Emas

Warga Emas

Orang Kelainan Upaya

Orang Kelainan Upaya

Gelandangan dan Pengemis

Gelandangan dan Pengemis

Mangsa Bencana Alam

Mangsa Bencana Alam

Mangsa Keganasan Rumah Tangga

Mangsa Keganasan Rumah Tangga

Pesalah di bawah perintah khidmat masyarakat

Pesalah di bawah perintah khidmat masyarakat

Mangsa Pemerdangan Manusia

Mangsa Pemerdagangan Manusia

Belia Kurang Bernasib Baik

Belia Kurang Bernasib Baik

Populasi Rentan

Populasi Rentan

Masyarakat Orang Asli: Asal

Masyarakat Orang Asli/ Asal

Keluarga Rentan- Ibu Tunggal dan Bapa Tunggal

Keluarga Rentan: Ibu Tunggal dan Bapa Tunggal

Orang yang mengalami ketagihan

Orang yang mengalami ketagihan

Bekas Banduan

Bekas Banduan

Individu tanpa Dokumen

Individu tanpa Dokumen

Golongan miskin dan miskin tegar

Golongan miskin dan miskin tegar

perlindungan-haiwan

Perlindungan Haiwan

Tarikh kemaskini pada 7 July 2024